تماس با ما

مجموعه راه های ارتباط با خودروبر ماسال

آدرس :

خودروبر ماسال تمام استان را تحت پوشش قرار می دهد.

تماس :

09361685950

شنبه تا چهارشنبه :

تمام وقت!

پنج شنبه :

شبانه روزی

جمعه :

24 ساعته فعال!